Een nieuw stadion voor FC Dordrecht is alleen haalbaar als de gemeente garant staat voor de investering van minstens 17 miljoen euro die nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht is niet bereid een garantie te verstrekken. Het college houdt vast aan de eerdere afspraken over het sportpark Krommedijk. De gemeente geeft hierbij geen steun aan FC Dordrecht, wel 1,7 miljoen euro voor de infrastructuur rond een nieuw stadion, zoals toegangsweg en parkeerplaats.

UPDATE: De door de gemeente gecommuniceerde 17 miljoen euro gemeentegarantie blijkt niet te kloppen. Dit is het bedrag voor het gehele Sportpark Krommedijk. Voor een nieuw stadion heeft FC Dordrecht een gemeentegarantie van ruim 5,2 miljoen euro nodig. Ongeveer 11,8 miljoen euro minder dan de gemeente beweert.

Er zijn de afgelopen jaren veel plannen geweest voor een nieuw stadion, die allemaal niet levensvatbaar bleken. Het afgelopen jaar hebben FC Dordtrecht, gemeente en andere betrokkenen gekeken naar de mogelijkheden van ‘maatschappelijk financieren’. Daarbij komen er in en om het nieuwe stadion ook andere maatschappelijke functies, bijvoorbeeld onderwijs en (jeugd)zorg. Ook de amateursportclubs op sportpark Krommedijk zouden hierin een plaats kunnen krijgen.

Een verdere uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek leert dat dit plan niet volledig door de markt gefinancierd kan worden. Dat heeft te maken met de beperkte financiële mogelijkheden van de club en met de beperkingen die er gelden voor commerciële functies. Winkels en kantoren zijn bijvoorbeeld niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Er zijn wel instellingen met interesse om in het nieuwe complex ruimte te huren, maar ook zij kunnen niet in het stadion investeren.

Het college houdt vast aan het coalitieakkoord 2018-2022. Daarin staat dat de gemeente geen financiële bijdrage of gemeentegarantie voor een nieuw stadion geeft. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek.

DELEN